V rámci neformálneho vzdelávania mladých ľudí ponúkame školenia zamerané na  rozvoj osobnostných vlastností  tzv. Soft skills.

Soft skills alebo mäkké zručnosti označujú zručnosti, ktoré Vám pomôžu nielen            v profesijnom, ale aj osobnostnom raste. Jednanie s rôznymi typmi ľudí, komunikácia, kreativita, riešenie konfliktov, zvládanie stresu, či reč tela to je len výber z toho, čo Vám školenia Soft skills ponúkajú.

Školenia sú delené na navzájom neviazané tematické bloky a žiaci si môžu vybrať tie témy, o ktoré majú záujem.

TÉMY krátkych školení  SOFT SKILLS :

TIME MANAGEMENT

 • Zásady efektívneho využívania času
 • Identifikovať, čo nás okráda o čas a čo šetrí čas plánovať a určiť si priority
 • Stimulovať samého seba k lepšiemu využitiu vlastných kapacít
 • Určiť prejavy a príčiny stresovej reakcie v organizme
 • Používať niektoré techniky zvládania stresu
 • Zostaviť si vlastný akčný plán v oblasti riadenia času a zvládania stresu

NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA

RIEŠENIE PROBLÉMOV ( Ako zvládnuť stres)

 • Rozpoznať stres, jeho prejavy a príčiny
 • Práca so stresom na úrovni psychiky
 • Práca so stresom na úrovni tela
 • Ako stresu predchádzať a znížiť jeho dopady
 • Ako si dobiť baterky

PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI

 • Ako sa vedieť „predať“ a ako sa vyrovnať s trémou pri prezentovaní.
 • Ako uspieť na pracovnom pohovore

MEDZIKULTÚRNE KOMPETENCIE

 • Čo sa skrýva pod pojmom „medzikultúrna kompetencia“?
 • Kultúrna sebareflexia
 • Rešpektovaniu kultúrnej rozmanitosti blízkeho okolia
 • Spolupráca s príslušníkmi iných kultúr

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

 • V jednote je sila – tímová spolupráca a komunikácia
 • Kompas v džungli nápadov
 • Projektový cyklus – zisťovanie systému
 • Fundraising

 

Aktuálne školenia

Shorties školenie  – termíny

Shortie školenie – prihláška

 

kontakt: Izabela Széplaki – izabela.szeplaki@rcm.sk