Finančná gramotnosť vedie k porozumeniu základných finančných produktov, s ktorými sa bežne v živote stretávame, a ktoré výrazne ovplyvňujú fungovanie rodiny. Zároveň rozvíja životné zručnosti mladých ľudí, ktoré sú spojené s rozhodovaním, uplatnením, samostatnosťou, zodpovednosťou a dobrovoľníctvom.

WORKSHOP:

na tému „Splň si svoje sny“ rozšírený o Rodinnú rezervu“

hľadanie možnosti tvorby finančných rezerv a vhodného, dostupného zhodnocovania financií

oboznámenie sa s existujúcimi  troma  piliermi tvorby sociálneho fondu a vlastného fondu financií

kontakt: PaedDr. Marta Harviľaková – marta.harvilakova@rcm.sk

 

 

FG_2    FG_1