⇒ séria interaktívnych workshopov o medzinárodnej mobilite pre mladých ľudí zo stredných škôl.
Hlavným zameraním týchto workshopov je oboznámiť mladých ľudí s možnosťou vycestovať do zahraničia prostredníctvom projektov na Vzdelávaciu mobilitu jednotlivcov Erasmus+. Konkrétne sa zameriavame na dva typy projektov a to je Európska dobrovoľnícka služba/Európsky zbor solidarity a Medzinárodné mládežnícke výmeny.
Súčasťou workshopu je videokonferencia prostredníctvom Skype s dobrovoľníkmi, ktorí rozprávajú o svojej EDS a študenti sa majú možnosť pýtať čo ich zaujíma o ich projekte v zahraničí. Pre tento účel sme oslovili nami vyslaných dobrovoľníkov, ktorí sú aktuálne na
svojich projektoch v zahraničí.
Kontakt: Izabela Széplaki – izabela.szeplaki@rcm.sk
Say YES to EVS – mesiac strávený na Európskej dobrovoľníckej službe v Slovinsku očami Márie Merry Frankovej

EVS v Taliansku fotogaléria