Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže pozýva žiakov stredných škôl na workshop zameraný na environmentálnu problematiku, recykláciu odpadov a ochranu životného prostredia.

Aktuálne školenia

Environmentálny workshop – termíny

Environmentálny workshop – prihláška

Environmentálny workshop súhlas dotknutej osoby

kontakt: Mgr. Roland Bánhegyi – roland.banhegyi@rcm.sk