Krajská športová olympiáda stredných škôl Košického samosprávneho kraja 2017

Daj svoj hlas najlepšej reportážnej fotografii z olympiády !

Podmienky hlasovania:

Z jednej IP adresy môžete hlasovať iba raz.

Hlas môžete dať viacerým fotografiám.

Mená autorov fotografií: Laura Záhorská – Petra Karamanová – Peter Polanský

Hlasuj za najlepšiu reportážnu fotografiu z Krajskej športovej olympiády 2017.