„QUO VADIS, ČLOVEK ?“ (na strane menšiny) – Daj svoj hlas súťažným prezentáciám !

Pozri si súťažné prezentácie !

Pod každým číslom je jedná súťažná prezentácia:
1 2 3 4 5 6 7

Daj svoj hlas súťažným prezentáciám !

Podmienky hlasovania:

Prezentácia s najvyšším počtom hlasov bude ocenená.

Kopírovanie a ďalšie šírenie prác len so súhlasom autora.

Hlasuj za súťažnú prezentáciu, zobrazené sú prvé stránky každej prezentácie.