„QUO VADIS, ČLOVEK ?“ (na strane menšiny) – Daj svoj hlas súťažným výtvarným prácam !

Podmienky hlasovania:

Práca s najvyšším počtom hlasov bude ocenená.

Kopírovanie a ďalšie šírenie prác len so súhlasom autora.