„QUO VADIS, ČLOVEK ?“ Kam kráča tento svet?“  
Výsledky hlasovania !

Podmienky hlasovania:

Práca s najvyšším počtom hlasov bude ocenená.

Negatívne hlasy vyhlasovateľ súťaže neberal do úvahy !

Hlasovanie bolo ukončené 30.12.2016 .

Kopírovanie a ďalšie šírenie prác len so súhlasom autora.