KONFERENCIA ŽŠR 25.11.2014 – DEMOKRACIA SI TY !

KONFERENCIA ŽŠR 14.11.2013 – DEMOKRACIA SI TY !

KONFERENCIA ŽŠR 14.11.2012 – DENOKRACIA SI TY !

KONFERENCIA ŽŠR 15.11.2011 – DEMOKRACIA SI TY !

KONFERENCIA ŽŠR 16.11.2010 – DEMOKRACIA SI TY !

KONFERENCIA ŽŠR 18.11.2009 – DEMOKRACIA SI TY !

KONFERENCIA ŽŠR 20.11.2008 – DEMOKRACIA SI TY !

KONFERENCIA ŽŠR   1.12.2006 – ŽIACKE ŠKOLSKÉ RADY A ICH PRÍNOS PRE REGIÓN