⇒ predstavuje európsku informačnú sieť, ktorej úlohou je poskytovať informácie a rady pre mladých ľudí a všetkých tých, ktorí sa mládeži venujú profesionálne.

EURODESK sumarizuje a sprehľadňuje európske informácie tak, aby boli zrozumiteľnejšie. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, na základe telefonickej, písomnej alebo elektronickej žiadosti. Niektoré z informácií môžete nájsť priamo na www.eurodesk.sk alebo na www.eurodesk.eu .

Významnú časť informácií, ktoré EURODESK šíri, predstavujú mobilitné informácie. Ide o rôzne praktické rady, návody, užitočné adresy a web linky pre tých, ktorí by chceli v zahraničí krátkodobo, resp. dlhodobo študovať, pracovať, bývať, absolvovať stáž, mládežnícku výmenu, dobrovoľnícky pobyt alebo len vycestovať do zahraničia na kratšie obdobie.

https://www.facebook.com/groups/zazi.zahranicie