CVČ v Košickom kraji

Centrum voľného času v Sečovciach

Centrum voľného času CVrČek v Moldave nad Bodvou

Centrum voľného času v Košiciach

Centrum voľného času vo Veľkých Kapušanoch

Centrum voľného času DaM Slniečko v Dobšinej

Centrum voľného času v Trebišove

Centrum voľného času v Gelnici

Centrum voľného času Prima v Krompachoch

Súkromné centrum voľného času v Košiciach

Centrum voľného času Dúha v Strážskom

Centrum voľného času – Cé-Vé-Céčko v Rožňave

Centrum voľného času Adam v Spišskej Novej Vsi

Súkromné centrum voľného času POHODA

Súkromné centrum voľného času pri n.o. Filia

Centrum voľného času v Kráľovskom Chlmci

Centrum voľného času Sobrance