Organizačno – technické zabezpečenie aktuálneho ročníka