Adresa

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže                     

Strojárenská 3

040 01 Košice


Telefón: 055/622 38 20

Fax:      055/694 13 98

e-mail: rcm@rcm.sk

web:    www.rcm.sk