Klub masmediálnej komunikácie: Budúci redaktori, moderátori, hovorcovia, dramaturgovia, scenáristi, či PR manažéri POZOR, je tu pre Vás krúžok masmediálnej komunikácie, ktorý sa bude striedavo realizovať v priestoroch televízie TV NAŠA a v RCM – regionálnom centre mládeže.

Využite jedinečnú možnosť byť priamo v nahrávacom štúdiu TV NAŠA , v strižni a získate komunikačné zručnosti rozpoznať pozitívne a negatívne edukatívne vplyvy médií na jednotlivca a aplikovať stratégie a techniky účinného využívania pozitívneho a eliminovania negatívneho potenciálu médií (s akcentom na kategóriu detí a mládeže).

Nedostatok profesionálne pripravených odborníkov

 

v masových médiách odstránime poznaním procesov prebiehajúcim vnútri masových médií.

‹  Späť