⇒   je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zachádzať v rôznych životných situáciách. Zároveň rozvíja životné zručnosti mladých ľudí, ktoré sú spojené s rozhodovaním, uplatnením, samostatnosťou, zodpovednosťou a dobrovoľníctvom.