Elektronické prihlasovanie

Účasť na súťaži je podmienená on-line prihlásením a vyplnením elektronickej prihlášky.

On-line prihlášku do súťaže nájdete na stránke www.siov.sk – súťaže – SOČ.

registrácia/prihlásenie do informačného systému SOČ