Rada školského zariadenia

Zloženie Rady školského zariadenia

 1.    Igor Tymczák – zástupca pedagogických zamestnancov – predseda
 2.    Ing. Ľubica  Guothová   – zástupca pedagogických zamestnancov
 3.    Erika Repaská – zástupca nepedagogických zamestnancov
 4.    Magdaléna Tállová – zástupca rodičov
 5.    Zuzana Radáčiová – zástupca rodičov
 6.    ThLic. PhDr. Andrea Tolnayová – zástupca rodičov
 7.    Ing. Miriam Brziaková - zástupca rodičov
 8.    Ing. Viktor Dulina – delegovaný poslanec Zastupiteľstva KSK
 9.    RNDr. Martin Smrčo – delegovaný poslanec Zastupiteľstva KSK
 10.  Ing. Peter Vida – delegovaný zástupca organizácie spolupracujúcej s CVČ
 11.  Ing. Miroslava Seňková – delegovaný zástupca Odbor školstva ÚKSK

Štatút Rady školského zariadenia 2019