Rada školského zariadenia

Zloženie Rady školského zariadenia

 1.   Igor Tymczák – zástupca pedagogických zamestnancov – predseda
 2.   Mgr. Petra Horváthová – zástupca pedagogických zamestnancov
 3.   Erika Repaská – zástupca nepedagogických zamestnancov
 4.   JUDr. Anna Terezková – delegovaný zástupca zriaďovateľa
 5.   Ing. Viktor Dulina – delegovaný zástupca zriaďovateľa
 6.   RNDr. Martin Smrčo – delegovaný zástupca zriaďovateľa
 7.   Ing. Peter Vida – delegovaný zástupca zriaďovateľa
 8.   Magdaléna Tállová – zástupca rodičov
 9.   Zuzana Radáčiová – zástupca rodičov
 10. Svetlana Malecká – zástupca rodičov
 11. Ing. Miriam Brziaková - zástupca rodičov