Zloženie Rady školského zariadenia

 1.    Igor Tymczák - zástupca pedagogických zamestnancov - predseda
 2.    Ing. Ľubica  Guothová   – zástupca pedagogických zamestnancov
 3.    Erika Repaská - zástupca nepedagogických zamestnancov
 4.    Magdaléna Tállová - zástupca rodičov
 5.    Petra Domenová – zástupca rodičov
 6.    Denisa Fülöpová – zástupca rodičov
 7.    Annamária  Bánhegyi  - zástupca rodičov
 8.    Ing. Viktor Dulina - delegovaný poslanec Zastupiteľstva KSK
 9.    RNDr. Martin Smrčo - delegovaný poslanec Zastupiteľstva KSK
 10.  Ing. Peter Vida - delegovaný zástupca organizácie spolupracujúcej s CVČ
 11.  Ing. Miroslava Seňková - delegovaný zástupca Odbor školstva ÚKSK

Štatút Rady školského zariadenia 2022