Riaditeľka CVČ

     Mgr. Viera Hamřiková

     viera.hamrikova@rcm.sk

     +421 911 488 802

Zástupca riaditeľky

RNDr. Ľubomír Mucha

lubomir.mucha@rcm.sk