V dňoch 24. – 26. apríla sa v Košiciach na Strednej odbornej škole automobilovej konalo celoštátne kolo 41. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti.

Výsledkové listiny

 

Umiestnenie samosprávnych krajov:

1. miesto – Žilinský samosprávny kraj

2. miesto – Košický samosprávny kraj

3. miesto – Banskobystrický samosprávny kraj