Category Archives: Žiacke školské rady

Školenie pre členov/členky ŽŠR 26. – 27. 2. 2019

V dňoch 26. – 27. februára 2019 sme v našich priestoroch pokračovali so školením pre členov ŽŠR. Školenie bolo opäť tematicky rozdelené do dvoch častí – prvý deň bol sústredený na rozvoj tímovej práce u členov ŽŠR a vysvetlenie podstaty a potreby teambuildingu a tímovosti pre efektívnu prácu v kolektíve ŽŠR. Druhý deň školenia sa zameriaval na členov ŽŠR ako jednotlivcov. Bol venovaný zlepšeniu ich komunikačných schopností a zručnosti rétoricky vystupovať pred publikom. Záver školenia sa sústreďoval na teoretické informácie, týkajúce sa fungovania ŽŠR, legislatívy a na prezentáciu vlastnej Žiackej školskej rady. fotogaléria

» Read more

Školenie pre členov/členky ŽŠR 12. – 13. 2. 2019

V dňoch 12. – 13. februára 2019 sa v našich priestoroch uskutočnilo školenie pre členov ŽŠR, vďaka ktorému by ich práca v rámci rád mala byť o čosi efektívnejšia. Školenie bolo tematicky rozdelené do dvoch častí – prvý deň bol vo väčšej miere sústredený na rozvoj tímovej práce u členov ŽŠR a vysvetlenie podstaty a potreby teambuildingu a tímovosti pre efektívnu prácu v kolektíve ŽŠR. Druhý deň školenia sa viac zameriaval na členov ŽŠR ako jednotlivcov a bol venovaný najmä zlepšeniu ich komunikačných schopností a zručnosti rétoricky vystupovať pred publikom. Záver školenia sa sústreďoval na teoretické informácie, týkajúce sa fungovania ŽŠR a legislatívy a na prezentáciu vlastnej Žiackej školskej rady. fotogaléria

» Read more

Školenie pre členov/členky ŽŠR 5. – 6. 12. 2018

Blížiace sa vianočné sviatky sú do veľkej miery o rôznych zvykoch a tradíciách a my v CVČ-RCM sa tých svojich predvianočných tiež držíme. Práve preto k nám 5. a 6. decembra zavítali ďalší stredoškoláci z Košického kraja, aby sa zúčastnili školenia pre členov žiackych školských rád, ktoré Regionálne centrum mládeže organizuje už niekoľko rokov. V tomto školskom roku sme školenie pripravili tak, aby čo najviac obohatilo účastníkov nie len

» Read more
1 2 3 4 8