Category Archives: Žiacke školské rady

Odovzdávanie predsedníctva Krajskej rady žiackych školských rád Košického kraja

Logo KR ŽŠR_resized

V piatok 2.7.2021, sme sa zúčastnili slávnostného odovzdávania predsedníctva Krajskej rady žiackych školských rád Košického kraja (KR ŽŠR KK). Bývalý predseda KR ŽŠR KK Patrik Škorpil a bývalá podpredsedníčka Daša Ilišková odovzdali svoje funkcie novozvolenej predsedníčke Viktórii Pristášovej a podpredsedníčke Veronike Tomčovej. Veľa úspechov v nasledujúcom období poprial KR ŽŠR KK predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Predseda sa zároveň

» Read more

Tretie stretnutie KR ŽŠR KK

Logo KR ŽŠR_resized

V piatok 18.6.2021 sa v našom RCMku realizovalo ďalšie, v poradí tretie stretnutie Krajskej rady Žiackych školských rád Košického kraja. Počas stretnutia predošlá rada odovzdávala skúsenosti a vedomosti novým členom a členkám KR ŽŠR KK. Predstavené boli taktiež ďalšie organizácie, ktoré podporujú činnosť KR ŽŠR KK. Za Iuventu- Slovenský inštitút mládeže to bola regionálna koordinátorka Izabela Széplaki a za Radu

» Read more
1 2 3 10