KK Fyzikálnej olympiády v kategórii A – pozvánka

ZnakFO_SR

Z poverenia Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach a na základe výsledkov školského kola 63. ročníka Fyzikálnej olympiády v kategórii A zverejňujeme pozvánku na Krajské kolo Fyzikálnej olympiády – kategórie A, ktoré sa uskutoční 17. 2. 2022 (štvrtok) dištančne v prostredí MS TEAMS.

Pozvánka