KK Olympiády ľudských práv – propozície (aktualizácia 1.2.)

Zverejňujeme aktualizované propozície Olympiády ľudských práv.

Propozície 23. ročníka – aktuálne (1.2.)

Zoznam súťažiacich – aktuálny (2.2.)

 

Pozvánka do krajského kola

Tézy na ústnu časť

Zoznam súťažiacich

Usmernenie ku krajským kolám od celoštátnej komisie OĽP

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prihláška na krajské kolá

Propozície 23. r. OĽP

Všetky aktuálne informácie nájdete zverejnené aj na stránke www.olympiady.sk .