KK Matematickej olympiády kat. A – výsledková listina, 12.1.2021

KK Matematickej olympiády sa uskutočnilo dňa 12.1.2021 v prostredí Ms Teams, on-line formou (11.1.2021 sa uskutočnilo aj cvičné kolo).

výsledková listina