Žiacke školské rady

Logo KR ŽŠR_resized

Vzdelávanie žiackych školských rád je dlhodobý projekt centra, ktorému sa venujeme od roku 2006. Centrum má vypracovaných niekoľko školiacich modulov pre členov žiackych školských rád ako aj program dlhodobej podpory a poradenstva.

Viac informácií nájdeš na webovej stránke určenej pre žiacke školské rady v Košickom kraji: www.zsr.rsm.sk