Krajské kolo Dejepisnej olympiády – pozvánky, menné zoznamy súťažiacich

DO

Zverejňujeme usmernenie ku krajskému kolu 12. ročníka Dejepisnej olympiády v školskom roku 2019/2020.

 

KATEGÓRIA A, B – pozvánka pre súťažiacich  –  zoznam súťažiacich A B

KATEGÓRIA C,D,E – pozvánka pre súťažiacich -  zoznam súťažiacich

Krajské kolo 12. ročníka Dejepisnej olympiády 2019/2020 - prihláška kat. A,B

Krajské kolo 12. ročníka Dejepisnej olympiády 2019/2020 - prihláška kat. C,D,E

Krajské kolo 12. ročníka Dejepisnej olympiády 2019/2020 - usmernenie