Vzdelávanie k ľudským právam – pozvánka na školenie 6.-7.6.2019 a 14.6.2019

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže v školskom roku 2018/2019 pokračuje v školeniach pre stredoškolákov zameraných na výchovu k ľudským právam.

 

Pozývame Vás na aktuálne nepobytové školenie/tréning: “RÔZNI ≠ INÍ”

 6. -7.6.2019 –  pozvánka  (dvojdňové školenie)

14.6.2019 – pozvánka (jednodňové školenie)