Krajské kolo Fyzikálnej olympiády sa uskutočnilo v utorok. 14.2.2023 na pôde Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ. Súťaže sa zúčastnilo 17 žiakov  piatich gymnázií Košického kraja. Žiaci riešili 4 náročné teoretické úlohy. Prví štyria žiaci budú reprezentovať Košický kraj na  Celoštátnom kole Fyzikálnej olympiády, ktoré sa uskutoční 13. – 16.4.2023 v Prešove.

Výsledková listina Krajského kola FO – kategória A

Categories: Novinky