V piatok 2.7.2021, sme sa zúčastnili slávnostného odovzdávania predsedníctva Krajskej rady žiackych školských rád Košického kraja (KR ŽŠR KK). Bývalý predseda KR ŽŠR KK Patrik Škorpil a bývalá podpredsedníčka Daša Ilišková odovzdali svoje funkcie novozvolenej predsedníčke Viktórii Pristášovej a podpredsedníčke Veronike Tomčovej.

Veľa úspechov v nasledujúcom období poprial KR ŽŠR KK predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Predseda sa zároveň zaujímal o fungovanie KR ŽŠR KK, o ich víziu smerovania a navrhol pravidelné stretnutia počas ktorých budú potreby žiackych školských rád komunikované priamo predsedovi KSK.

Odovzdávanie sa uskutočnilo na úrade Košického samosprávneho kraja za účasti zástupcov Odboru školstva KSK, Rady mládeže Košického kraja a nášho Regionálneho centra mládeže.

209864338_10159383697919494_7588138669729881338_n 210142184_10159383697854494_6957320264136216553_n 212150903_10159383697974494_3302735390633564928_n 212764921_10159383697809494_587334946510946435_n