V piatok 18.6.2021 sa v našom RCMku realizovalo ďalšie, v poradí tretie stretnutie Krajskej rady Žiackych školských rád Košického kraja. Počas stretnutia predošlá rada odovzdávala skúsenosti a vedomosti novým členom a členkám KR ŽŠR KK.

Predstavené boli taktiež ďalšie organizácie, ktoré podporujú činnosť KR ŽŠR KK.

Za Iuventu- Slovenský inštitút mládeže to bola regionálna koordinátorka Izabela Széplaki a za Radu mládeže Košického kraja to bol Marián Švekuš.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu 🙂

žsr