Regionálne centrum mládeže reaguje na súčasnú komplikovanú situáciu v ktorej sa ocitli mnohé ŽŠR, ktoré sa počas dištančného vzdelávania nestretávali, nemohli realizovať svoje kľúčové aktivity a bohužiaľ, v niektorých prípadoch aj prestali existovať. Počas workshopu budú mať zástupcovia ŽŠR možnosť zdieľať problémy, ktorým čelili počas dištančného vzdelávania a vzájomne sa inšpirovať k reštartu ŽŠR po náročnom období. Workshop bude prebiehať v súlade s aktuálnymi opatreniami v našom centre.
Pre účasť je nutná registrácia cez odkaz nižšie, v ktorom taktiež nájdete ďalšie informácie o workshope.