Gratulujeme našim úspešným krúžkarom z klubu Masmediálnej komunikácie v 9. ročníku celoslovenskej súťaži v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže Zlatá klapka 2021!

Ocenenia získali:

Pavol Kliment, Gabriel Dávid Girovský: Víťaz v kategórii: Spravodajský príspevok 15 – 19

Pavol Kliment: Víťaz v kategórii: Moderátor 10-19        

víťazný príspevok

Nomináciu v kategórii kamera: Gabriel Dávid Girovský

 

Prehľad víťazov 9. ročníka Zlatej klapky

Webgalavečer

Zoznam víťazných príspevkov

 

Súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, hlavným organizátorom je ZUŠ Jána Albrechta v Bratislave.

 

 

 

Categories: Novinky