Iuventa – Slovenský inštitút mládeže na svojich stránkach zverejnila usmernenie k realizácii krajských kôl Biologickej olympiády kat. C. Kompletné usmernenie nájdete v priloženom súbore. Zverejňujeme hlavné kroky pre prihlásenie žiakov do krajského kola BiO v teoreticko-praktickej a projektovej časti.

Prihlásenie do krajského kola Biologickej olympiády, teoreticko-praktická časť (kat. C):
– teoreticko-praktickú časť zabezpečuje Iuventa – Slovenský inštitút mládeže
– prihlášky prosím zasielajte čo najskôr (najneskôr však do 10.3.2021)
– prihláška do KK BiO C (nájdete zverejnenú aj na stránke olympiády.sk)
v prihláške je veľmi dôležité vyplniť e-mailovú adresu a t.č. žiaka
– prihlášku je potrebné podpísať zo strany žiaka a zákonného zástupcu. Podpis školy, ak je zatvorená, nie je nutný
– prihlášku nezasielajte poštou, iba elektronicky (sken alebo ostrá fotografia) na jakub.szepesgyorky@rcm.sk
– okrem zaslania prihlášky je potrebné sa taktiež registrovať (kvôli generovaniu prístupových kódov) cez EduPage. Ak škola EduPage nevyužíva, registrácia je možná cez stránku www.onlineolympiady.sk/registracia/ . Registrácia bude spustená niekoľko dní pred súťažou
– odporúčame si taktiež pozrieť kompletné inštrukcie, ktoré nájdete v usmernení

Prihlásenie do krajského kola Biologickej olympiády, projektová časť (kat. C):
– projektovú časť zabezpečuje po odbornej stránke Krajská komisia BiO a po organizačnej stránke Regionálne Centrum mládeže v Košiciach
– prihlášky aj so súťažnými materiálmi zasielajte najneskôr do 10.3.2021
prihláška do KK BiO C (nájdete zverejnenú aj na stránke olympiády.sk)
– s prihláškou je nutné zaslať projekty žiakov (poster, správu k projektu, video-prezentáciu) cez bezplatnú službu www.uschovna.sk (prosím, nezasielajte súbory v prílohe e-mailu). Kompletné požiadavky na súťažné materiály  a priebeh KK BiO nájdete v usmernení KK BiO C
v prihláške je veľmi dôležité vyplniť e-mailovú adresu a t.č. žiaka
– prihlášku je potrebné podpísať zo strany žiaka a zákonného zástupcu. Podpis školy, ak je zatvorená, nie je nutný
– prihlášku nezasielajte poštou, iba elektronicky (sken alebo ostrá fotografia) na adresu jakub.szepesgyorky@rcm.sk
– prijatie prihlášky Vám potvrdíme do 2 dní. Ak sa tak nestane, ihneď kontaktujte  jakub.szepesgyorky@rcm.sk
– Inštrukcie pre účasť žiakov na KK BiO C – projektová časť budú zaslané po prihlásení žiakov
Categories: Novinky