KK Olympiády ľudských práv sa uskutočnilo dňa 11.2.2021 on-line formou.

Postupujúcim do celoštátneho kola blahoželáme 🙂

Výsledková listina KK OĽP

 

Manuál pre súťažiacich KK OĽP

Propozície 23. ročníka – aktuálne (1.2.)

Zoznam súťažiacich – aktuálny (2.2.)

Pozvánka do krajského kola

Tézy na ústnu časť

Zoznam súťažiacich

Usmernenie ku krajským kolám od celoštátnej komisie OĽP

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prihláška na krajské kolá

Propozície 23. r. OĽP

Všetky aktuálne informácie nájdete zverejnené aj na stránke www.olympiady.sk .

Categories: Novinky