Vzhľadom na epidemiologické opatrenia, ktoré sťažujú vypracovanie súťažných prác v kategóriách A a B, posúvame termín odovzdania súťažných materiálov na krajské kolo Dejepisnej olympiády.

Súťažné materiály (ako aj ostatné požadované dokumenty) je potrebné poslať do 1. marca 2021.

Usmernenie k realizácii KK DO pripravujeme.

Categories: Novinky