13. ročník krajského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, sa uskutoční dňa 12. 02. 2021 (piatok) formou online na www.onlineolympiady.sk.

Škola zaregistruje žiaka na www.onlineolympiady.sk alebo na EduPage v časti  „súťaže“

na „ olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry“.

Priebeh súťaže:

  • žiak zadá prístupový kód na www.onlineolympiady.sk
  • od 9:00  –  9:45 rieši 30 minút test
  • od 10:00  – 10:35 transformácia textu na emailovej adrese uvedenej na   prihláške žiaka
  • od 13:05  začne ústna časť videokonferencia , prístupové údaje získa žiak cez email, virtuálna miestnosť waiting room

Do ústnej časti postupuje 5 najlepších súťažiacich z predchádzajúcich kôl.

 

Pokyny pre súťažiacich v krajskom kole OSJL

Usmernenie k realizácii krajských kôl OSJL

Categories: Novinky