Naše centrum sa zúčastnilo Európskej konferencie o práci s mládežou. Tretia Európska konferencia o práci s mládežou (3rd European Youth Work Convention) sa konala ešte začiatkom decembra a náš zamestnanec, Jakub Szepesgyorky, sa stal predsedom slovenskej delegácie.

Hlavným cieľom konferencie bolo vytvorenie platformy pre diskusiu o najnovšom vývoji v oblasti práce s mládežou a mládežníckej politiky a vytvorenie a odsúhlasenie spoločnej Európskej agendy práce s mládežou formou deklarácie. Táto agenda definuje súčasné výzvy práce s mládežou v siedmich oblastiach a vyzýva všetkých aktérov k spoločnej implementácii na lokálnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni.

Agenda definuje ako hlavné elementy pre rozvoj práce s mládežou v Európe:

  • Posilnenie politík práce s mládežou
  • Budovanie kapacít v práci s mládežou
  • Tvorbu politík pre mládež na základe faktov a výskumu
  • Posilnenie partnerstiev
  • Podporovanie a zabezpečenie práce s mládežou
  • Lepšie uznávanie práce s mládežou
  • Zlepšenie pracovných podmienok pracovníkov s mládežou
V súčasných dňoch prebieha implementácia Európskej agendy práce s mládežou, ktorej sme súčasťou.Viac informácií viete nájsť na stránkach:
– https://www.minedu.sk/europska-konferencia-o-praci-s-mladezou-sa-konala-online/

Categories: Novinky