Jednou z možností ako posilniť ľudské práva a ich dodržiavanie je cielená práca s mladými ľuďmi na túto tému prostredníctvom vzdelávacích aktivít, workshopov, školení a voľnočasových aktivít …

Naše CVČ RCM sa venuje vzdelávaniu k ľudským právam od roku 2008, kedy bol realizovaný pilotný projekt „Orientuj sa v ľudských právach – využi Kompas“.

Projektové aktivity – školenia sme realizovali metódami a technikami neformálneho vzdelávania s využitím príručky Kompas  – manuálu k výchove k ľudským právam pre mládež (publikácia Rady Európy ). Vo vzdelávacích aktivitách s témami ochrany ľudských práv a slobôd pokračujeme, priebežne každý rok realizujeme niekoľko vzdelávacích aktivít pre žiakov a žiačky stredných škôl.

 

Categories: Slideshow