Krajské kolo súťažnej prehliadky sa toho roku uskutočnilo vzhľadom na epidemiologickú situáciu trošku netradične, a to dištančnou formou.

Odborné hodnotiace komisie preštudovali práce a po vzájomnej komunikácii (dostupnými prostriedkami), určili nasledovné poradie prác:

KK SOČ – výsledková listina z jednotlivých odborov

súťažné práce v odboroch:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17