Vo februári 2020 Regionálne Centrum Mládeže organizovalo 3 školenia pre Žiacke Školské Rady stredných škôl v Košickom kraji.

Celkovo sa školení zúčastnilo 36 žiakov zo 14 stredných škôl.

Témou školení bola komunikácia, konkrétne komunikácia v konflikte. Žiaci sa naučili čo je to konflikt, aké typy konfliktov existujú, počas praktického nácviku zistili čo pomáha a čo nepomáha v konfliktnej komunikácii ale taktiež mali aj možnosť zmeniť svoj postoj voči konfliktom. Školiteľmi boli Jakub Szepesgyörky a Roland Bánhegyi.

Výstupy školení si môžete pozrieť vo fotogalérii.