Krajské kolo Fyzikálnej olympiády kat. A sa uskutoční dňa 10.03.2020 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, Jesennej 5 v Košiciach.

 

Fyzikálna olympiáda kat.A 10.03.2020 – pozvánka + zoznam súťažiacich

Categories: Novinky