Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže, v spolupráci s Katedrou Politológie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pozývajú žiakov/žiačky stredných škôl Košického kraja na interaktívnu prednášku s názvom: EXTRÉMNE PREMENY – extrémizmus a jeho podoby v súčasnosti.

Prednáška sa uskutoční dňa 16. marca 2020 v CVČ-RCM na Strojárenskej 3 v Košiciach.

pozvánka

Categories: Novinky