Krajské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J.C. Hronského, sa uskutočnilo 25.02.2020 v Átrium klube Mestskej časti Košice – Západ, Zuzkin park 4, Košice.

Súťaž na úrovni Košického kraja organizačne zabezpečuje CVČ na základe poverenia Okresným úradom Košice – odbor školstva so sídlom Zádielska 1, 040 78 Košice v spolupráci s Domom Matice slovenskej Košice.

Súťažilo sa v troch vekových kategóriách:
I.    Kat. 2. –  3. ročník ZŠ
II.    Kat. 4. – 5. ročník ZŠ
III.    Kat. 6. – 7. ročník ZŠ

Počet súťažiacich: 33 z 11 okresov Košického kraja   výsledková listina fotogaléria

Víťazi z každej kategórie budú náš kraj reprezentovať na celoštátnej súťaži, ktorá sa uskutoční 20.3.2020 v Šali (pozri výsledkovú listinu).

Súťaž poctil svojou návštevou a otvoril ju starosta mestskej časti Košice-Západ Mgr. Marcel Vrchota, ktorý sa prihovoril súťažiacim, rodičom, pedagógom aj porote a riaditeľ Domu Matice slovenskej v Košiciach pán Michal Matečka. 

 

 

Categories: Novinky