Regionálne centrum mládeže z poverenia Okresného úradu v Košiciach – Odboru Školstva organizuje krajské kolo Biologickej olympiády pre Košický kraj. Krajské kolo Biologickej olympiády sa uskutoční 11.3.2020 (kategória A) a 12.3.2020 (kategória B).

Prihlášky v elektronickej forme je nutné zaslať do 25.2.2020 na adresu Jakub.Szepesgyorky@rcm.sk.

Vzor prihlášky je možné nájsť na adrese https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/BiO/Tlaciva.alej a kompletný organizačný poriadok na https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/BiO/Organizacny-poriadok-a-pokyny.alej.

Categories: Novinky