Dňa 6. februára 2020 sa na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ na Moyzesovej ulici 9 v Košiciach konalo krajské kolo XXII. ročníka Olympiády ľudských práv (ďalej len OĽP).

Po slávnostnom otvorení a úvodných povzbudivých slovách súťažiaci prešli prvým kolom súťaže – písomným testom. Po krátkej prestávke a zaujímavej prednáške na tému „Porušovanie ľudských práv v súčasnosti“, ktorú si pre účastníkov olympiády pripravil Mgr. Ján Ruman, PhD. z katedry politológie FF UPJŠ, boli súťažiaci rozdelení do dvoch skupín, v ktorých následne absolvovali ústne odpovede na vylosované tézy.

Do celoštátneho kola OĽP postupuje osem súťažiacich.

Výsledková listina KK OĽP   fotogaléria

 

 

 

 

 

 

Categories: Novinky