Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže, v spolupráci s Katedrou Politológie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách a 16 – dňového aktivizmu v boji proti násiliu páchanému na ženách zrealizovalo 4. decembra 2019 prednášku a workshop na tému Násilie na ženách.

Ďakujeme interným doktorandkám z Katedry politológie – Mgr. Kataríne Lörincovej a Mgr. Lucii Laczkó, ktoré si pripravili pre študentov zaujímavú prednášku spojenú s workshopom.

fotogaléria

Categories: Novinky