Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže uskutočnilo ďalšiu sériu školení pre stredoškolákov zameraných na ľudské práva.

Školenia k ľudským právam Rôzni Iní, sa realizovali na témy:

1. Ľudské práva a šírenie nenávisti v spoločnosti

Cieľom týchto školení bolo priniesť účastníkom informácie z oblasti ľudských práv, ich ochrany a nezastupiteľného významu. Medzinárodne vyškolený tréner – člen OZ Spolok medikov mesta Košice,  sa so stredoškolákmi rozprával o tom ako môže každý jednotlivec prispieť k ochrane ľudských práv, aké je dodržiavanie a uplatňovanie ľudských práv na Slovensku. Okrem toho sa školenia venovali aj problematike triedenia informácií a tomu, ako a prečo vznikajú v mediálnom svete hoaxy a ako ich jednoducho odhaliť.

2. Rodová a sexuálna rôznorodosť v spoločnosti

Cieľom týchto školení bolo oboznámiť účastníkov o pestrosti našej spoločnosti v oblasti rodov a sexuálnych orientácií a získať nový pohľad na násilie a ponižovanie na základe iného pohlavia či inej sexuálnej orientácie. Zároveň sa na školení venovali vývoju spoločnosti na Slovensku a celosvetovo v oblasti diskriminácie.

Za odborné zastrešenie školení a zabezpečenie skúseného lektora na školeniach  ďakujeme  OZ Spolok medikov mesta Košice.

fotogaléria

 

 

Categories: Novinky