Dňa Košický samosprávny kraj a Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže pozývajú vedúcich družstiev a spoluorganizátorov dlhodobých športových súťaží na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 17.12.2019 o 10:30 hod. v priestoroch CVČ-RCM na Strojárenskej 3 v Košiciach.

Pracovné stretnutie vedúcich družstiev DŠS KSK – pozvánka