Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže, v spolupráci s Katedrou Politológie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pri príležitosti 16-dňového aktivizmu v boji proti násiliu páchanému na ženách pozývajú žiakov/žiačky stredných škôl Košického kraja na prednášku s názvom: NÁSILIE NA ŽENÁCH.

Prednáška sa uskutoční dňa 4.12.2019 v CVČ-RCM na Strojárenskej 3 v Košiciach.

pozvánka

Categories: Novinky