Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže v školskom roku 2019/2020 pokračuje v školeniach pre stredoškolákov zameraných na výchovu k ľudským právam.

Pozývame Vás na jednodňové nepobytové školenia k ľudským právam RÔZNI ≠ INÍ

25.11.2019 – Ľudské práva a šírenie nenávisti pozvánka

26.11.2019 – Rodová a sexuálna rôznorodosť v spoločnosti pozvánka

05.12.2019Ľudské práva a šírenie nenávisti pozvánka

06.12.2019 – Rodová a sexuálna rôznorodosť v spoločnosti pozvánka

Categories: Novinky